21. Festiwal Filmów Amatorskich Filmowe Zwierciadła


Wyniki 2003

Jury w składzie Grażyna Kędzielawska, Janusz Tylman, Witold Kon po obejrzeniu 35 filmów zakwalifikowanych do konkursu postanowiło przyznać:

Grand Prix

Przerwana lekcja bieli reż. Marzena Więcek


I Nagroda

Rudaki reż. Irek Prokopiuk


II Nagroda

Animator

III Nagroda

To im wystarcza reż. Andrzej Mańkowski


Nagroda specjalna Jury

31.08.2003 reż. Ita Zbroniec Zajt


Mikrofon reż. Marcin Czajka


Nagroda specjalna Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych UM w O-ce

Początek

Nagroda Specjalna Federacji Niezależnych Twórców Filmowych

Ersatz reż. Bartek Kulas


Wyróżnienia

Workshop reż. Dominik Ociepka


Powrót reż. Paweł Popko


Zawsze będzie jutro reż. Anna Pankiewicz


Dziewczynka reż. Piotr Matwiejczyk


Wady reż. Piotr Matwiejczyk

Za zdjęcia do filmu.


Nienawiść reż. Marcin Grabiec


Nagroda dziennikarzy

Mikrofon reż. Marcin Czajka


Nagroda Publiczności

Początek

Archiwum