22. Festiwal Filmów Amatorskich Filmowe Zwierciadła

Jury 2003

prof. Grażyna Kędzielawska

Wykładowca w Wyższej Szkole Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Reżyserka filmów kinowych i telewizyjnych nagradzanych na wielu festiwalach, m.in.: "Biblioteka" - Grand Prix na Festiwalu Etiud Studenckich w Katowicach, "Inny dom" - Nagroda Fi Presci, nagroda pierwszego stopnia Ministra Kultury i Sztuki, "Portret za snów" - Srebrny Lajkonik na Festiwalu Filmów Krótkometrażowych w Krakowie. Od 1973 roku należy do Związku Polskich Artystów Plastyków. Jej prace brały udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych w Polsce i za granicą.

prof. Janusz Tylman

Prodziekan Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej PWSFTViT w Łodzi. Jako operator obrazu zrealizował ponad 30. filmów oświatowych, dokumentalnych i animowanych. Jest autorem scenariuszy oraz realizatorem 9 filmów oświatowych i dokumentalnych. Od 1996 roku jest kierownikiem Pracowni Animacji i Zdjęć Specjalnych, jednocześnie od początku lat siedemdziesiątych czynnie uczestniczy w pracach amatorskiego ruchu filmowego. Był jurorem na wielu festiwalach filmowych. Zdobył m.in. nagrodę specjalną za plastyczne i humanistyczne ujęcie tematu na III Ogólnopolskim Przeglądzie Filmów Przyrodniczych, Złoty Płomień za film "i tylko dym" na festiwalu w Phenianie w Korei oraz główną nagrodę na Festiwalu Filmów Ekologicznych w Brnie.

Witold Kon

Witold Kon

Przewodniczący Federacji Niezależnych Twórców Filmowych. Z amatorskim ruchem filmowym związany od początku lat osiemdziesiątych. Był inicjatorem i organizatorem pierwszych dwunastu edycji Przeglądów Dziecięcych i Młodzieżowych Filmów Amatorskich (obecnie Festiwal "Dozwolone do 21"). Pomysłodawca nagrody roku FNTF. Był dyrektorem 53. i 65. Światowego Festiwalu Kina Niezależnego UNICA. Przez dwie kadencje był wiceprzewodniczącym Federacji Amatorskich Klubów Filmowych, a od 1993 roku przewodniczący FTNF.

Pan Witold był członkiem jury Filmowych Zwierciadeł w 1998r. i w 2003r.

Archiwum