22. Festiwal Filmów Amatorskich Filmowe Zwierciadła

Jury 1998

Barbara Cichoń

Specjalista d/s filmu w Ostrołęckim Centrum Kultury

Aldona Rusinek

Dziennikarz Tygodnika Ostrołęckiego, autorka wielu publikacji filmowych.

Witold Kon

Witold Kon

Przewodniczący Federacji Niezależnych Twórców Filmowych. Z amatorskim ruchem filmowym związany od początku lat osiemdziesiątych. Był inicjatorem i organizatorem pierwszych dwunastu edycji Przeglądów Dziecięcych i Młodzieżowych Filmów Amatorskich (obecnie Festiwal "Dozwolone do 21"). Pomysłodawca nagrody roku FNTF. Był dyrektorem 53. i 65. Światowego Festiwalu Kina Niezależnego UNICA. Przez dwie kadencje był wiceprzewodniczącym Federacji Amatorskich Klubów Filmowych, a od 1993 roku przewodniczący FTNF.

Pan Witold był członkiem jury Filmowych Zwierciadeł w 1998r. i w 2003r.

Archiwum