21. Festiwal Filmów Amatorskich Filmowe Zwierciadła


Akredytacja

Zapewniamy bezpłatną akredytację jednej osobie z ekipy każdego filmu zakwalifikowanego do konkursu.

Twórcom oferujemy smaczny polski obiad z ziemniakami i mięsem oraz nocleg w miejscu, które świetnie nadaje się na filmowy plan.

Autor filmu konkursowego może wyznaczyć osobę upoważnioną do reprezentowania filmu na festiwalu. Upoważniona pisemnie osoba korzysta w pełni z praw przysługujących autorowi na festiwalu.

Chęć osobistego udziału w imprezie należy potwierdzić telefonicznie do 23.11.2019r.

Informacji o akredytacji udziela Kierownik Kina jantar
Jarosław Pasztaleniec
tel. (0-29) 764 21 63, 608-204-279
fax (0-29) 764 43 02
kino_jantar@o2.pl